OVL - en forening for den ortopeditekniske bransjen

Våre medlemmer hjelper mennesker med fysisk funksjonshemming til et bedre liv med spesialtilpassede ortopediske hjelpemidler, proteser, ortoser og ortopedisk fottøy.

Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) er som overskriften forteller en bransjeforening for den ortopeditekniske bransjen. Forbundet har 16 medlemsbedrifter som er spredt over hele landet, fra Kristiansand i sør til Alta i nord, i alle fylker. Den samlede årlige omsetningen er ca 1,1 milliard kroner. Bedriftene produserer og tilpasser nesten 100% av alle ortopediske hjelpemidler som brukes i Norge. De fleste ortopeditekniske virksomhetene er eid og ledet av aktive ortopediingeniører, men det har de siste årene vært en konsolidering av bransjen og noen virksomheter er eid av internasjonale ortopeditekniske virksomheter.

Eller klikk på fanen Ortopediske Virksomheter ovenfor.

Bedriftene har ca 640 ansatte hvorav de fleste er høyskoleutdannede ortopediingeniører eller fagutdannede ortopediteknikere med lang erfaring. Ortopediingeniører har offentlig autorisasjon underlagt lov om helsepersonell.

Våre brukere forteller oss at de er fornøyde med våre virksomheter, uavhengig av om de besøker en som er offentlig eller privat eid. Vårt fokus er brukeren og vårt fag. Vi samarbeider tett med leger og andre fagfolk i helsevesenet. Vi er også opptatt av at NAV, som hovedsaklig betaler for hjelpemidlene, skal kunne stole på oss. Derfor setter vi vår ære i å gi brukerne rett hjelpemiddel, samtidig som vi ivaretar hensynet til god samfunnsøkonomi. Dette er klokt organisert i dag. Vår oppgave er å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne et bedre liv i hverdagen ved hjelp av ortopediske hjelpemidler.

Tiltak under Covid-19-epidemienHelsedirektoratet har vedtatt nye tiltak for å hindre
smitte av koronaviruset. Dette berører våre medlemsvirksomheter sterkt,
men vi forholder oss selvfølgelig til de tiltak myndighetene gjør, for å
bremse utviklingen av covid-19-epidemien.

I utgangspunktet skal all aktivitet hos ortopeditekniske
virksomheter stanse fra i dag og foreløpig til og med torsdag 26. mars.
Du vil bli kontaktet for ny time etter påske. Vi kan imidlertid ikke si
noe om hvor lenge tiltaket skal vare, og det er mulig avtalene må skyves
enda lenger.

Hva er definert som nødvendig helsehjelp?

Alle ortopeditekniske virksomheter har en beredskap og vil
kunne gi nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til ditt ortopeditekniske
verksted for nærmere informasjon.

Nyheter

Ortopediingeniøren- Mitt yrke - video

Nyhetsbrevet Ortopediingeniøren

Ekspertutvalget 2017

"En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling"

OVLs Høringssvar til Ekspertutvalgets rapport:

HøringssvarOVL er medlem av organisasjonen Initiativ for Etisk Handel. Sammen med våre medlemsbedrifter og våre leverandører følger vi IEH og NAV sine krav om etisk handel.

OVLs Code of Conduct

Etiske retningslinjer for OVL bedriftene