OVL - en forening for den ortopeditekniske bransjen

Våre medlemmer hjelper mennesker med fysisk funksjonshemming til et bedre liv med spesialtilpassede ortopediske hjelpemidler, proteser, ortoser og ortopedisk fottøy.

Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) er som overskriften forteller en bransjeforening for den ortopeditekniske bransjen. Forbundet har 16 medlemsbedrifter som er spredt over hele landet, fra Kristiansand i sør til Alta i nord, i alle fylker. Den samlede årlige omsetningen er ca 1,1 milliard kroner. Bedriftene produserer og tilpasser nesten 100% av alle ortopediske hjelpemidler som brukes i Norge. De fleste ortopeditekniske virksomhetene er eid og ledet av aktive ortopediingeniører, men det har de siste årene vært en konsolidering av bransjen og noen virksomheter er eid av internasjonale ortopeditekniske virksomheter.

Eller klikk på fanen Ortopediske Virksomheter ovenfor.

Bedriftene har ca 640 ansatte hvorav de fleste er høyskoleutdannede ortopediingeniører eller fagutdannede ortopediteknikere med lang erfaring. Ortopediingeniører har offentlig autorisasjon underlagt lov om helsepersonell.

Våre brukere forteller oss at de er fornøyde med våre virksomheter, uavhengig av om de besøker en som er offentlig eller privat eid. Vårt fokus er brukeren og vårt fag. Vi samarbeider tett med leger og andre fagfolk i helsevesenet. Vi er også opptatt av at NAV, som hovedsaklig betaler for hjelpemidlene, skal kunne stole på oss. Derfor setter vi vår ære i å gi brukerne rett hjelpemiddel, samtidig som vi ivaretar hensynet til god samfunnsøkonomi. Dette er klokt organisert i dag. Vår oppgave er å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne et bedre liv i hverdagen ved hjelp av ortopediske hjelpemidler.

Tiltak under Covid-19-epidemienI henhold til vedtak fra Helsedirektoratet åpner alle
ortopeditekniske klinikker gradvis og kontrollert for konsultasjoner. Vi
iverksetter strenge smittevernstiltak, basert på følgende
bransjestandard utarbeidet allerede 3. april: «Smitteverntiltak for
ortopeditekniske virksomheter under covid-19 fase 2-4».

Vi vil at du skal være trygg for smitterisiko når du er
til konsultasjon. Det er derfor viktig at du leser følgende informasjon
FØR du kommer til avtalt time:

· Vår førsteprioritet er fortsatt å forhindre spredning av smitte i forbindelse med pasientbesøk på våre klinikker.

· I utgangspunktet skal selvfølgelig ingen
personer som har luftveissymptomer eller er i karantene være tilstede i
klinikkene. Dersom du svarer «ja» på et eller flere av spørsmålene vist
nedenfor skal du IKKE møte til avtalt time, men ta kontakt snarest på
telefon for å avtale ny time på et senere tidspunkt:

1. Har du symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste eller kortpustethet?)

2. Har du og/eller nærmeste pårørende de siste 14 dager:

1. Vært på reise utenfor Norge

2. Vært i nærheten av bekreftet tilfelle av Covid-19?

3. Bodd i samme husstand med bekreftet tilfelle av Covid-19?

4. Vært i samme reisefølge med eller reist med samme transportmiddel der en person er bekreftet syk med Covid-19?

· Dersom du svarte NEI på samtlige spørsmål er du velkommen til avtalt time.

· Sørg for å møte opp til avtalt tid.

· For å redusere smitterisiko og antall besøkende,
ber vi om at kun de som er helt avhengig av ledsager har med seg
pårørende inn på klinikken, forutsatt at vedkommende også svarte NEI på
ovenfor viste spørsmål.

· Vi har tilrettelagt for at det er trygg og tilstrekkelig avstand på venterommet og i resepsjonen.

· Vi har også sørget for ekstra hygienetiltak.

· Mer informasjon om risikogrupper finner du på www.fhi.no (http://www.fhi.no/)

Nyheter

Ortopediingeniøren- Mitt yrke - video

Nyhetsbrevet Ortopediingeniøren

Ekspertutvalget 2017

"En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling"

OVLs Høringssvar til Ekspertutvalgets rapport:

HøringssvarOVL er medlem av organisasjonen Etisk Handel Norge. Sammen med våre medlemsbedrifter og våre leverandører følger vi Etisk Handel Norge og NAV sine krav om etisk handel.

OVL Policy for bærekraftig forretningsutvikling

Etiske retningslinjer for OVL bedriftene