Troms

Blatchford Ortopedi AS avd.Tromsø

Alkeveien 14, 9015 Tromsø
Telefon: 77 60 00 22
Telefaks: 77 60 00 23
E-post: tromso@blatchford.no
Web: http://blatchford.no

Blatchford Ortopedi AS Avd. Harstad
Storåkeren 9
9411 Harstad
Tel.: 77075700
OCH NORD-NORGE
Mellomveien 23, 9007 Tromsø
Telefon: 77 60 08 10
Telefaks: 77 60 08 30
E-post: post@nnov.no
Web: www.nnov.no