Sør-Trøndelag

Trøndelag Ortopediske Verksted AS
Postadresse: Olav Kyrresgt 17, 7006 Trondheim
Besøksadresse: Elgseter gt 10
Telefon: 73 84 56 30
Telefaks: 73 84 56 31
E-post: post@tov.no
Web: www.tov.no
Østo Ortopedisenter as
Avd. Trøndelag
Vestre Rosten 79
7075 TILLER
Tlf. 90 70 14 00
Epost: post@osto.no.
Trøndelag Ortopediske Verksted AS
Avd. Orkanger sykehus
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger
Telefon: 73 86 88 32
E-post: post@tov.no