Sør-Trøndelag

Trøndelag Ortopediske Verksted AS

Postadresse: Olav Kyrresgt 17, 7006 Trondheim
Besøksadresse: Elgseter gt 10

Telefon: 73 84 56 30
Telefaks: 73 84 56 31
E-post: post@tov.no

Web: www.tov.no

Trøndelag Ortopediske Verksted AS Avd. Orkanger sykehus

Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Telefon: 73 86 88 32
E-post: post@tov.no

Web: www.tov.no

Østo Ortopedisenter as

Avd. Trøndelag
Vestre Rosten 79
7075 Tiller

Tlf. 90 70 14 00
Epost: post@osto.no.

Web: www.osto.no