Regelverk

Hvordan går man frem for å få tilpasset og levert slike hjelpemidler?

For å få støtte til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av et ortopedisk hjelpemiddel, må du ha en varig og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte- og bevegelsesorganene.

Retten til stønad for ortopediske hjelpemidler er fastsatt i Lov om Folketrygd § 10-7 og søknader behandles hos NAV.

Hjelpemiddelet skal være rekvirert av godkjent legespesialist, som må godtgjøre at det er nødvendig og hensiktsmessig.

Følgende legespesialister kan rekvirere ortopediske hjelpemidler:

• Spesialist i ortopedisk kirurgi
• Spesialist i revmatologi
• Spesialist i nevrologi
• Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
• Spesialist i indremedisin
• Spesialist i pediatri
• Sykehuslege m/ fullmakt

Et vedtak hos NAV varer i 5 - 10 år og din fastlege kan søke om å forlenge denne perioden når vedtaket går ut på dato. Under vedtaksperioden kan man hvert år søke om fornyelse. Ortopediingeniøren vurderer om det er behov for fornyelse. Både bruker og ortopediingeniøren skal signere søknaden. Vi hjelper deg med dette når du har time hos oss.

De fleste medlemsbedriftene har tilgang til legespesialist som kan søke om ortopediske hjelpemidler. Du har også mulighet til å gå gjennom fastlegen der legen kan henvise deg til riktig sykehusavdeling. Dette er noe rimeligere, men sykehuset har lengre ventetid.

Satser egenbetaling for hjelpemidlene:

Fotsenger kr. 450 pr. par
Ortopedisk fottøy kr. 665 pr. par
Ortopedisk fottøy (barn under 10 år) kr. 405 pr. par
Proteser og ortoser har ingen egenandel
Alle medlemsbedriftene i Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund har avtale med NAV og har offentlig autoriserte ortopediingeniører ved alle sine avdelinger.

Virksomhetene kan gi råd og veiledning både når det gjelder regelverk og når det gjelder valg og utforming av et individuelt tilpasset ortopedisk hjelpemiddel.