Våre fagleverandører/ assosierte medlemmer

Otto Bock Scandinavia AB
Proteser, ortoser, spesialfottøy, materialer og utrustning

Össur Nordic AB
Proteser, ortoser, spesialfottøy og materialer

J.A. Magnussen Engros AS
Spesialfottøy

Ortopro AS
Proteser, ortoser, spesialfottøy og materialer

Erimed International
Proteser, ortoser, og spesialfottøy

Alfimed AS
Proteser, ortoser og materialer

Camp Scandinavia AB
Ortoser, spesialfottøy og materialer

Klaveness Footwear AS
Ortopedisk fottøy og spesialfottøy