Kontakt oss

Sekreteriatet i OVL
Sagstadveien 33

5243 Fana

Sekretær - Svein Vidar Ersvær

+47 901 7 4730
sveinvidar@ovl.no

Styret i OVL

Styreleder - Bjørn Sværen, Ortopediteknikk as
23 03 56 06
bsv@ortopediteknikk.no

Styremedlem - Anne Wirak Onsrud, Teknomed AS

+47 97648597

anne.wirak.onsrud@teknomed.no

Styremedlem - Thomas Skorstad, OCH Ortopedi as

23 28 82 00
thomas.skorstad@och.no

Styremedlem - Ingvar Beck, Buskerud Teknisk Ortopedi as
32 80 93 93
ingvar.beck@ortocare.no

Styremedlem - Håkon Jensen.
+47 99272 050
hakon.jensen@ovl.no

Styremedlem - Anne Katrine Hjermann, Drammen Ortopediske Institutt as
32 83 04 15
akh@doi.no

Styremedlem - Mette Vestli, Trøndelag Ortopediske Verksted AS

93 05 91 18

mette@tov.no